Globale controle structuren

Bye bye, controlavirae - Hoofdstuk 2

////
2340 views
16 mins read

Controle beperkt vrijheid, dus is het kwaadaardig.

Jeremy Locke, auteur van The end of all evil.

Diagram

Niet-uitputtende diagram van de globale controlestructuur.

Prelude

Beschouw het diagram van de wereldwijde, top-down controlestructuur en realiseer je dat de bevelen van de heersende klasse van boven naar beneden neerdalen door de maatschappelijke machinerie om bij ons voor de deur te eindigen in de vorm van controle.

De heersende klasse toonde publiekelijk hun interesse in ontvolking, transhumanisme, satanisme en een technocratische wereldregering bij meerdere gelegenheden.

De informatie hier gepresenteerd, analyseert de machinerie die de heersende klasse hanteert om het volk te manipuleren en te misleiden om hen mee te laten werken aan hun eigen ondergang.

Hoe het diagram werkt

Pijlen en horizontale scheidingslijnen

Een uitgaande pijl betekent “verzendt”.
Een inkomende pijl betekent “ontvangt”.
Bijvoorbeeld, de lokale politie controleert (zendt controle naar) de bevolking.
Of, de bevolking zendt geld naar de overheid (belastingen).

De horizontale lijnen zijn laagverdelingslijnen. De namen van de lagen vindut u uiterst links van de afbeelding, bijvoorbeeld de nationale laag, internationale laag…

Knooppunten vertegenwoordigen hiërarchieën

Diagram van een enkele hiërarchie.
Elk knooppunt tussen de populatielaag en de heersende klasse-laag is een hiërarchie.
Een school (onder het onderwijsknooppunt) is een hiërarchie.
Een politiekantoor is een hiërarchie.
Een regering is een hiërarchie…
De globale besturingsstructuur is dus een hiërarchie van hiërarchieën.
Boven & onderaan in een hiërarchie

Degene aan de top is de eigenaar van de hiërarchie, heeft alle beslissingsbevoegdheid en toegang tot alle kennis binnen de hiërarchie. Hiërarchie-eigenaren kunnen echter ook worden gecontroleerd, bij voorkeur met geld zoals lobbyen, omkopen en fusies. Als dat niet lukt, zijn er ruwere methoden zoals bedreigingen, chantage, (familie) ontvoering en moord.

Degenen die onderaan hebben geen beslissingsbevoegdheid en hun kennis beperkt zich tot hun taken, ook wel compartimentering genoemd. Als ze zich niet houden aan orders van de top, worden ze ontslagen en vervangen. De persoonlijke strijd komt vaak neer op geld versus moraal.

Wereldregering

De Verenigde Naties (VN) met hun twijfelachtige geschiedenis is de belangrijkste kandidaat van de heersende klasse om een ​​wereldregering te vestigen.

De door de VN gecontroleerde reactie van de Wereldgezondheidsorganisatie op COVID-19 was het eerste bevel van de wereldregering, gezamenlijk uitgevoerd door alle naties.

Alle landen van de wereld hebben een overeenkomst gesloten met de VN en hun doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) en hebben zich al gehoorzaam bewezen aan de dictaten van de VN.

Met andere woorden, federale regeringen en burgemeesters volgen de bevelen van de VN, uiteindelijk van de heersende klasse, in plaats van te luisteren naar de behoeften van de mensen.

Controlestroom

heersende klasse

VN

WHO (optioneel)

federale regeringen

lokale overheden

lokale bedrijven (facisme)

jij

Overheid is een oude controlestructuur, die teruggaat tot de eerste geavanceerde beschavingen in Egypte en Sumerië, ongeveer 8000 jaar geleden. Het was toen dat de mensheid voor het eerst werd geconfronteerd met massaslavernij en het concept van overheid en belastingen. In de voorafgaande periode leefden mensen als nomaden of in kleine agrarische nederzettingen.

Massale mind control

Het belang van informatie

Mensen nemen beslissingen op basis van informatie. Bijgevolg kan menselijk gedrag worden gestuurd door te bepalen welke informatie beschikbaar is. Onjuiste of ontbrekende informatie leidt tot slechte beslissingen.

Geen wonder dat de heersende klasse zwaar investeerde in de media en onderwijs, verantwoordelijk voor het voeden van informatie aan het volk.

Het Trivium beschrijft de fundamentele dynamiek van het leerproces in klassiek onderwijs, ook bekend als ‘grammatica, logica en retoriek’.

Een voorbeeld om dit belangrijk punt duidelijk te maken. Mensen leren foutief via de media dat maskers niet schadelijk zijn en kunnen helpen om virussen te stoppen, dus ze dragen er een. Maar als mensen de waarheid leren, dat maskers slecht zijn voor de gezondheid en virussen niet kunnen stoppen, dan zouden ze er waarschijnlijk geen dragen.

Media

Mainstream media

De heersende klasse is eigenaar van de wereldwijde reguliere media [bron, alt]. Mediakanalen ontvangen hun scripts van multinationale mediabedrijven zoals Reuters, die nog steeds niet de top zijn van de mediapilaar.

Het Tavistock Institute huist psychologen en experts op het gebied van sociale wetenschappen, genaamd social engineers, die mediacampagnes bedenken om de gedachten van het publiek te beïnvloeden en gedrag te sturen, naar de wensen van hun opdrachtgever, de heersende klasse.

Ik vermoed dat de social engineers nauw betrokken waren bij het opzetten van de COVID-19-mediacampagne, een meerlagige psychologische aanval die shock, angst, terreur en verdeeldheid veroorzaakte. Dood door duizend snijwonden komt in me op.

Controlestroom

heersende klasse

social engineers (Tavistock)

multinationale media (Reuters)

nationale media

jij

De macht van de media kan niet genoeg benadrukt worden, zoals deze drie citaten van prominente figuren illustreren.

De bewuste en intelligente manipulatie van de georganiseerde gewoonten en meningen van de massa is een belangrijk element in de democratische samenleving. Degenen die dit onzichtbare mechanisme van de samenleving manipuleren vormen een onzichtbare regering die de ware regel is, de macht van ons land.

Edward Bernays, massapropagandapionier.

Beschouw de pers als een geweldig toetsenbord waarop de overheid kan spelen.

Joseph Goebbels, nazi-hoofd van propaganda.

Hij die de media controleert, controleert de gedachten van het publiek.

Noam Chomsky, filosoof, historicus, maatschappijkriticus.
Big tech & sociale media

Sociale media zijn een belangrijk strijdveld voor de gedachten van de mensen.

Na observaties van massacensuur door grote technologische platformen zoals Facebook, YouTube, Google, Twitter, Instagram en anderen, is het gewaarborgd om te zeggen dat big tech dezelfde instructies kreeg van de social engineers als de reguliere media .

Controlestroom

heersende klasse

social engineers (Tavistock)

big tech (FB, Google, YouTube, Twitter…)

jij

Onderwijs

Het is geen geheim dat de overheid betrokken is bij het bepalen van het onderwijscurriculum, wat ultiem betekent dat de heersend klasse de informatie kiest die beschikbaar is voor hele bevolkingen.

Het algehele resultaat is een gehoorzame arbeidersklasse zonder overlevingsvaardigheden en dus afhankelijk van de staat controleerbaar.

Kinderen worden getraind om te geloven in autoriteit en om te gehoorzamen via straf en beloning van “liefhebbende” volwassenen tijdens hun vormende jaren. De ongezonde praktijk van urenlang zitten is een fysieke handeling die psychologisch gehoorzaamheid versterkt.

Controlestroom

heersende klasse

social engineers

VN (SDG 4: onderwijs)

federale overheid

lokaal onderwijs

jij

Bill “Baal” Gates of hell

Het is eerlijk om Gates in relatie te brengen met Baal, bijvoorbeeld omdat hij eigenaar is van patent 2020060606.

Ten tweede, is zijn geld overal waar vaccins zijn, dus ook in het COVID-19 gentherapie”vaccin” dat ondertussen bewezen dodelijk blijkt te zijn.

Bill Gates’ geld kocht hem aanzienlijke macht en invloed in wereldwijde vaccinatie-operaties, bioveiligheid en de academische wereld. Eigenlijk voedt zijn geld die inspanningen grotendeels.

Ten slotte zijn besmettelijke virussen en vaccins gebaseerd op de massale misleiding van kiemtheorie. Bedrog en misleiding is de handtekening is van het kwade, en mijn finaal argument van dit pleidooi.

Controlestroom

heersende klasse

Gates

tech | VN | farma

WHO

federale overheid

lokale overheid

jij

Het monetair systeem

Het geldsysteem is ontworpen om mensen door middel van schulden tot eeuwigdurende arbeid te binden. Op meerdere manieren is het monetaire systeem is een schuldgenererende machine .

Alle centrale banken zijn eigendom van, of op zijn minst gecontroleerd door, de Rothschild-dynastie.

Aan elke dollar is rente verbonden

Cartoon van het geldsysteem.

Wanneer een regering het geld in omloop wil vergroten, dan vraagt deze aan de centrale bank om geld te drukken. De centrale bank overhandigd daarna het geld aan de regering en verwacht dat het met rente zal worden teruggegeven.

Die rente kan echter nooit worden terugbetaald, omdat er rente vasthangt aan elke dollar in omloop. Zelfs als al het geld in omloop werd terug gegeven aan de centrale bank, dan zou het nog steeds niet voldoende zijn om ook de rente te dekken.

Het eindresultaat is dat elke economie altijd schulden zal hebben, iets wat bankiers leuk vinden, want als mensen hun schulden niet kunnen betalen, kunnen de banken beslag leggen op hun fysieke bezittingen.

De bankiers drukken geld op waardeloos papier en krijgen in ruil daarvoor fysieke bezittingen.

Fractioneel bankieren

Om de schuldgenererende machine nog meer van brandstof te voorzien, hebben de bankiers fractioneel bankieren uitgevonden.

Fractioneel bankieren is het beleid dat banken slechts 10% van de deposito’s beschikbaar hoeven te houden. De overige 90% kunnen ze opnieuw uitlenen, wat betekent dat er meer schulden ontstaan.

Het herspenspinsel van autoriteit

Etymologie van het woord autoriteit

Het morele of wettelijke recht om te heersen, bevelen en gehoorzaamheid af te dwingen, in het bijzonder door overheid.

Uit het Latijn auctoritatem (nominatieve auctoritas) “invloed, bevel”, van auctor “meester, leider, auteur (van de wet)”.

Een amalgaam van verklaringen van het woord ‘autoriteit’ van Online woordenboek voor etymologie, Cambridge-woordenboek en Merriam-Webster woordenboek in de eerste paragraaf.

Nu we de betekenis van het woord autoriteit kennen, is er een dringende behoefte aan de volgende twee uitspraken.

Er bestaat niet zoiets als een legitiem, moreel recht om te regeren of gehoorzaamheid af te dwingen ten opzichte van andere mensen.

Het gehoorzamen van gezag komt neer op het opvolgen van bevelen.
Het is onmogelijk om moreel en vrij te leven terwijl je autoriteit gehoorzaamt of bevelen volgt.

Geloof in autoriteit

Geloof in autoriteit is de valse overtuiging dat iemand, een groep of iets heeft het recht om over andere mensen te heersen.

Wicked Truths.

Toestemming geven aan de overheid is toestemming geven voor geweld.

Tegenwoordig wordt die toestemming gegeven door te stemmen. Daarom is politiek stemmen inherent immoreel.

Wicked Truths.

De sleutel tot de controlestructuur om überhaupt te functioneren, is het geloof van mensen in autoriteit. Een vals geloof die sinds onze geboorte in onze psyche is geboord via het onderwijssysteem en gehersenspoelde ouders en de sociale omgeving.

Autoriteit kan alleen bestaan ​​met toestemming. Wanneer mensen gezag weigeren om welke reden dan ook, dan verliest het zijn macht. Autoriteit is niets meer dan een hersenspinsel.

Wicked Truths.

De verschrikkingen van gehoorzaamheid aan autoriteit

Het Milgram-experiment bewas dat mensen andere mensen zullen kwetsen en doden op vraag van een autoriteitsfiguur.

De meerderheid van de gehoorzame daders onderwierp hun eigen morele waarden en emotionele conflicten tegenover de autoritatieve bevelen die onschuldige mensen pijn deden. Het experiment werd later herhaald door andere onderzoekers met dezelfde resultaten.

Pennsylvania State University documentaire over het Milgram experiment. [BitChute]

Door naar de geschiedenis te kijken, wordt het fenomeen dat werd waargenomen in het Milgram-experiment verder versterkt correct en waar te zijn. Kijk naar elke genocide of holocaust. Er is altijd een gehoorzame militie die de wreedheden uitvoeren op verzoek van hun massamoordende meesters.

Wat je ook denkt, jij bent verantwoordelijk voor je acties. Het opvolgen van bevelen verandert daar niets aan, zoals officieel vastgesteld tijdens de processen van Neurenberg.

Je draagt ​​de herinnering, jouw geweten lijdt, jij draagt ​​de toorn van het gezin, je hebt de fout gemaakt van immorele actie.
Het. Is. Jouw. Ziel.

Wicked Truths.

Afsluitende woorden over autoriteit

De enige met legitieme autoriteit en verantwoordelijkheid over jouw leven, eigendommen, acties en beslissingen, dat ben jij.

Zolang je daden geen schade toebrengen aan anderen, ben je vrij om te doen wat je wilt. Het is verankerd in een onvervreemdbare mensenrechten en natuurrecht.

Geschreven wet die onvervreemdbare, door God gegeven rechten niet respecteert, is onwettig en nietig.

Een duizelingwekkende hoeveelheid hedendaags geschreven recht is onwettig en nietig.

Uitdagingen & menselijke groei

De heersende klasse speelde vanaf 2020 haar instrumenten van controle ten volle om ​​heimelijk genocide te plegen onder het mom van de COVID-19 mediapandemie.

Een genocide met sterfgevallen als gevolg van economische en psychologische wanhoop, weigering van gezondheidsdiensten, schadelijk gezondheidsadvies en de gevaarlijke, experimentele gentherapie die ten onrechte een vaccin wordt genoemd.

De pandemische wetten, dewelke gelijk staan aan het volledige verlies van mensenrechten en concentratiekampen, plaveien het pad om de heimelijke genocide om te vormen naar een openlijke genocide.

Geen van deze dystopische scenario’s kan gebeuren bij mensen die de waarheid kennen, begrijpen hoe de controlestructuur werkt en die ervoor kiezen om moreel te handelen. Daarom is de sleutel tot het afkaatsen van de genocide onszelf, ons gezin en vrienden onderwijzen, wat lijdt tot waardevolle persoonlijke groei.

Bovendien, als we vrij willen zijn, moet die groei hoe dan ook gebeuren. Dus onze groei helpt ons de hedendaagse uitdagingen aan te pakken, terwijl de mentale fundamenten worden gelegd voor werkelijk vrije samenlevingen.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

Previous Story

Virussen bestaan niet

Next Story

Peer-reviewed onderzoek concludeert dat gezichtsmaskers schadelijk zijn voor de gezondheid en ineffectief

Latest from Autoriteit