VN Agenda 2030 drijvende kracht achter COVID-19

////
7308 views
1 min read

Intro

VN agenda 2030 is een globaal plan dat is ontworpen door de heersende klasse om gecentraliseerde controle te krijgen over de grondstoffen en de bevolking van de aarde onder een wereldregering. Het plan bestaat al tientallen jaren en wordt sinds 2020 in een razend tempo uitgevoerd.

Het doel van VN agenda 2030 is de wereldwijde samenleving omvormen tot een technocratie onder het mom van duurzame, groene ontwikkeling tegen 2030. Het eindresultaat zou een hightech-slavensysteem zijn dat onmogelijk te ontvluchten is dus laten we het best niet zo ver komen!

COVID-19 speelt een belangrijke rol om deze agenda erdoor te krijgen. Voordat we dat kunnen inzien hoe dat werkt, moeten we eerst begrijpen wat VN agenda 2030 & technocratie inhoudt.

VN agenda 2030

duurzame ontwikkelingsdoelen

VN agenda 2030 heeft openbare, misleidende propaganda op de website van de Verenigde Naties, video’s op YouTube etc.

De VN verdeelde hun plannen in 17 delen die ze Sustainable Development Goals (SDGs) noemen, vertaald: duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Volgens de propaganda gaat het om het creëren van een duurzame wereld, in balans met de natuur waar geen honger meer is, gelijkheid, regenbogen en eenhoorns.

Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

In ons hart willen we deze wereld en we kunnen hem hebben op voorwaarde dat we de controle over de zaak niet overdragen aan de heersende klasse. Hun sociale ingenieurs buiten een behoefte uit de we vanuit de natuur in ons hebben.

Niet minder dan 14 van 17 SDGs includeren vaccinatie of immunizatie.
Wat heeft vaccinatie te maken met groene economiën?

14 van de 17 SDGs includeren vaccinatie [src][alt].

Lokale uitvoering

United Nations is een intergouvernementele organisatie. Alle landen van de wereld zijn lid en doneren belastingsgeld van de burgers aan de VN.

De SDG’s druppelen hiërarchisch naar beneden van de VN, naar de federale overheden, naar de lokale overheden. Dat betekent in alle waarschijnlijkheid dat uw stad en uw burgemeester grote stadsprogramma’s uitvoert in het kader van SDG’s.

De programma’s in uw stad kunnen verschillende namen hebben, maar als er duurzaamheid en slimme technologie of slimme steden in voorkomt, is het een SDG-implementatie.

Rosa Koire & onafhankelijke journalist James Corbett leggen de ware drijfveren uit achter VN agenda 2030. [BitChute]

Technocratie

Definitie

Technocratie is de wetenschap van sociale engineering.

Definitie van de technocraten zelf in het tijdschrift The Technocrats’ Magazine.

Een technocratie is een bestuurssysteem waarbij de wetenschap dicteert hoe de samenleving is georganiseerd. De focus ligt op grondstoffenbeheer en populatiebeheer op wereldschaal. De entiteiten die zo’n systeem beheren zijn technocraten: wetenschappers, de heersende klasse en artificiële intelligentie.

Expert in het onderwerp Patrick Wood legt uit wat technocratie is en plaatst het in context met COVID-19 in een interview met Spiro Skouras. [BitChute]

Grondstoffenbeheer

In een technocratie worden alle grondstoffen van de planeet geregistreerd en beheerd door een controlerooster. Grondstoffen omvatten voedsel, water, land, bouw, dieren en mensen.

Producten en levende wezens kunnen worden gevolgd met microchips met geolocatie, RFID-sensoren en 5G. Met slimme meters kan het verbruik van vloeistoffen, gas en elektriciteit worden geteld.

De smart grid weet precies wat, wanneer, waar en hoeveel u verbruikt. Uw toegang tot bronnen kan op afstand worden afgesloten. Ondertussen maken regeringen het moeilijker om zelfvoorzienend te leven en is de monopolisering van grondstoffen al lang een realiteit.

Overleven zou afhangen van de grillen van de wereldoverheid die het slimme netwerk beheert. Uw toegang tot basisgrondstoffen om te leven kan worden afgesloten omdat u niet test, vaccineert tegen COVID-19 of simpelweg omdat u kritiek uitspreekt tegen de staat.

Populatiebeheer

Populatiebeheer gaat over de bevolking in de gaten houden, bepalen waar mensen kunnen gaan, welk gedrag aanvaardbaar is, het maximale bevolkingsaantal en wie zich mag voortplanten (eugenetica).

Als de Georgia Stones een indicatie zijn, dan moeten er 7 miljard mensen dood.

Volgens de mysterieuze Georgia Stones is de ideale wereldbevolking slechts 500 000 000.

Populatiebeheer in een technocratie is een toezichtsmaatschappij die alle acties, verplaatsingen & gedrag van de bevolking controleert en bijstuurt. Denk aan camera’s, gezichtsherkenning, enkel digitaal geld, digitale vaccinatiekaart…

Straffen opleggen voor gedrag dat ongeschikt wordt geacht voor de technocraten, wordt uiteindelijk overgelaten aan artificiële intelligentie waardoor de menselijke factor zoals onderhandelingen niet meer aan de orde zijn.

In China is technocratie het verst gevorderd. De heersende klasse stelde vast dat de Chinese bevolking volledig onder controle was. Hetzelfde model willen zij bereiken in de rest van de wereld. (Artikel met video over technocratie in China).

Om de mens aan te sluiten op het controleraster, moet de mens verbinden met machine (5G), wat betekent dat er op een gegeven moment (nano)robotica in het lichaam terecht moet komen. De perfecte kandidaat voor deze misdaad is het COVID-19 vaccin.

Doelen

Laten we even opsommen wat we geleerd hebben voordat we verder gaan.

 • De heersende klasse is vastbesloten om de wereld om te vormen tot een technocratie.
 • VN agenda 2030 & COVID-19 zijn de instrumenten om de samenleving om te vormen tot een technocratie.
 • VN agenda 2030 & COVID-19 is een façade voor het publiek, terwijl achter de schermen een wereldregering een technocratie implementeert.

Met dit in gedachten, laten we eens kijken naar de doelen die de heersende klasse wil voltooien terwijl de wereld bezig is met de COVID-19-chaos. De rode draad in deze lijst met doelwitten is totale controle over de mensheid.

 • Digitale identiteit: ID2020
 • Digitale gezondheidskaart: COVI-PASS
 • Digitaal monetair systeem, cashloze maatschappij
  • Gekoppeld aan uw digitale identiteit en gezondheidsdossiers via blockchain.
 • Vaccinatie
 • AI
  • Grondstoffenbeheer
  • Populatiebeheer
 • Slimme steden
  • Toezichtsmaatschappij
   • Gezichtsherkenningcamera’s
   • Nummerplaatherkenning
  • Digitale toegangscontrole
  • 5G
  • Slimme meters
  • Zelfrijdende auto’s
 • Globale totalitaire politiestaat
 • Wildlands project (om “de fauna & flora te herstellen” in de VS)
  • Verwijder mensen van het platteland.
   Voorbeeld: “SDG’s markeerden uw land als een wildreservaat. Verlaat.”
  • Verplaats ze naar slimme megasteden.
 • Geen privé-eigendom
  • Land, huis
  • KMO
  • Uw lichaam
   • Verplichte vaccinatie
   • Maskers
 • Communautarisme: de ideologie van ‘het algemeen belang’.
  • Gemeenschapsdoelen overtreffen individuele rechten.
  • Gemeenschappelijke “belangen” gedicteerd door overheden & bedrijven.
  • Dissidenten zullen verschoppelingen zijn.

COVID-19: het Trojaanse paard

In normale omstandigheden zou de wereldbevolking de waanzinnige doelstellingen van een technocratie nooit aanvaarden. Kijk nu hoe een “pandemie” de deuren de onwetende bevolking ontvankelijk maakt om ze toch te aanvaarden.

Economie vernietigen

The Great Reset (World Economic Forum)

De technocraten willen een volledig digitaal geldsysteem, gekoppeld aan identiteit en gezondheidsgegevens via blockchain.

De beste manier om dat te bereiken volgens hun is: het oude systeem volledig vernietigen en het nieuwe systeem introduceren.

De World Economic Form (WEF) kwam al publiek naar buiten met ‘het nieuwe’ en noemt het The Great Reset.

Spiro Skouras bespreekt WEF’s The Great Reset. [BitChute]

De middenklasse vernietigen

De eerste lockdown heeft al een grote klap toegediend aan de middenklasse, zelfstandigen, KMO’s.

Een tweede, langere, strengere lockdown zal de middenklasse volledig uitroeien. Wie de media observeert met open ogen ziet dat de tweede golf gepland staat op basis van besmettingen aan het einde van 2020.

Besmettingen zijn niet relevant omdat de PCR-test wetenschappelijke fraude is en omdat alleen het dodental echt belangrijk is.

Een wakkere bevolking aanvaardt een tweede lockdown niet.

DNA inzamelen, vaccinatie en transhumanisme

Via de covidtest geraakt de staat aan het DNA van de bevolking.

Via vaccinatie kan de staat de DNA van de bevolking aangepassen en nanorobotica inbrengen.

Als u de mensen van WEF (partner van de VN) hoort praten in de video iets hoger, dan zie u dat transhumanisme een belangrijk doel is voor hen. Zulke types zijn de drijvende kracht achter covid en vaccinatie.

High-tech toezicht

Gezichtsherkenning om te “monitoren dat u uw slavenmasker draagt”. Aanwezigheidsregistratie. Temperatuurmeters. Contact-tracing. Grondstoftoegang op basis van uw gezondheid (nu maskers, later COVI-PASS).

Allemaal zaken die nooit geaccepteerd zouden worden zonder een “gezondheidscrisis”.

Politiestaat

De uitrol van deze agenda’s gaat op verzet botsen waardoor een strengere, geweldadigere politiemach nodig is. Zolang de covidillusie stand houdt, kan de politie zich telkens verbergen achter de mantra voor uw veiligheid.

Grondrechten vernietigen

Fundamentele vrijheden en basisrechten worden met de voeten betreden. Nu voor “uw veiligheid”, na covid is dat het “nieuwe normaal”. Het geeft een idee van hoelang ze de viruswaanzing willen volhouden. Tegen 2030 willen ze rond zijn.

Oplossingen

Een oplossing begint met een wereldbevolking die beseft wat er echt aan de hand is.
Vertel het verder en houd rekening met de digitale censuur.

Afwijzen en saboteren

De technocratische machtsgreep kan niet werken zonder medewerking van de massa. Als individu verwerp en saboteer ik alles wat ruikt naar digitale controle, medische tirannie en mensenrechtenschendingen.

Vaccinpaspoorten afwijzen,”(medische) papieren laten zien”.
Digitale valuta van de centrale bank afwijzen, contant geld gebruiken.
Koop niet bij grote ketens of winkels die de (medische) privacy schenden of het lef hebben om te eisen u om een ​​medische procedure uit te voeren, zoals maskers, tests of vaccins.
De verwijdering van stadsbewakingscamera’s eisen.
Sabotage van fysieke en digitale tracering.
Draag geen masker. Test niet. Vaccineer niet.
Zet de scholen op hun kop die onmenselijke c-regels opleggen die een generatie kinderen vernietigt en martelt.
Enzovoort.

Stel u voor dat iedereen deze keuzes individueel zou maken. Verenigd nog beter.
Op een dag zou u de deur uit lopen en weer een gezonde samenleving zien.

Soevereiniteit, zelfvoorziening & samenwerken

De heersende klasse bezit alle grote bedrijven en overheidsinstellingen en zal ze tegen het volk inzetten. Uw nationale regering vernietigt de economie niet omdat ze dom of onbekwaam is, maar voert de globalistische bevelen van een gecontroleerde economische sloop en genocide uit.

Daarom is het verstandig om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van het systeem. Bereid u voor op waanzin, zoals het niet kunnen betreden van de winkel om voedsel te kopen zonder vaccinatie, geblokkeerde bankrekeningen en zelfs huis-aan-huis Gestapo die vaccinatie afdwingt.

Moge het nooit zover komen. Het hangt ervan af wat de massa toelaat. Ik twijfel er niet aan dat de predator-klasse het volledig door zal duwen als zij niet tot halt geroepen worden. Het absurde van dit alles is dat ze de bevolking het zichzelf laat aandoen.

Zelfreflectie

De samenleving veranderde in een gekkenhuis omdat velen gewoon bevelen opvolgen.
“Het is de wet. We moeten naar de overheid luisteren. Vertrouw de experts.”
De politici, experts en media zijn allemaal (om)gekocht voor het uitdragen van een kwade agenda!

Dit probleem kan worden opgelost door immorele bevelen afzonderlijk te beschouwen en de ruggengraat te hebben om ze af te wijzen. Het is een interessant onderwerp omdat er een mogelijkheid is voor menselijke groei. Ik heb het er uitgebreid over in dit artikel.

1 Comment

 1. Get Ready for a Smart World | Hogeschool Saxion
  Bij hogeschool Saxion leren we je welke gevolgen innovaties hebben op jouw toekomstige vakgebied en hoe je technologie kunt toepassen om je werk straks nog beter uit te voeren. Dus welke opleiding je ook kiest, wij bereiden je voor op een wereld die steeds slimmer wordt.

  die propaganda staat gewoon op het dak van de school

  Sustainable Development Goals (SDGs) noemen, vertaald: duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

Previous Story

Overwegingen voordat u het COVID-19 vaccin neemt

Next Story

Grafeen Gate

Latest from COVID-19

Grafeen Gate

Spaanse onderzoekers van La Quinta Columna stellen dat alle COVID-19-symptomen worden veroorzaakt door opzettelijke grafeenoxidevergiftiging in