Coronamaatregelen vegen hun voeten aan Belgische grondwet

//
2258 views
2 mins read

Art. 12

De vrijheid van de persoon is gewaarborgd.

Niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft.

We zijn absoluut niet vrij. De politie vervolgt ons (met boetes) als we de coronaregels breken.

Art. 14
Geen straf kan worden ingevoerd of toegepast dan krachtens de wet.

Ik denk dat er geen coronawetgeving bestaat op het moment. En als de wetgeving bestaat, hoe houdt het parlement het voor mogelijk dat deze de grondwet kan negeren?

Art. 23
Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.

Leven in de lockdown is eenzaam en onpersoonlijk. Wij verspillen dierbare tijd van ons leven!

Die rechten omvatten inzonderheid:
1° Het recht op arbeid.

Velen mogen niet werken.

5° Het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing;

Je mag je huis niet uit, maatschappelijke inmenging is niet mogelijk.

Art. 24
§ 3. Ieder heeft recht op onderwijs, met eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden.

Schoolgaan is niet toegestaan.

Art. 26
De Belgen hebben het recht vreedzaam en ongewapend te vergaderen, mits zij zich gedragen naar de wetten, die het uitoefenen van dit recht kunnen regelen zonder het echter aan een voorafgaand verlof te onderwerpen.
Deze bepaling is niet van toepassing op bijeenkomsten in de open lucht, die ten volle aan de politiewetten onderworpen blijven.

Samen komen is verboden.

Art. 27
De Belgen hebben het recht van vereniging; dit recht kan niet aan enige preventieve maatregel worden onderworpen.

Samen komen is verboden.

De Belgische grondwet 2019

https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/GrondwetNL.pdf

Geef een reactie

Your email address will not be published.

Previous Story

Verplichte tests en quarantainekampen in Nieuw-Zeeland

Next Story

Het Belgische preventiebeleid voor besmettelijke ziekten

Latest from COVID-19

Grafeen Gate

Spaanse onderzoekers van La Quinta Columna stellen dat alle COVID-19-symptomen worden veroorzaakt door opzettelijke grafeenoxidevergiftiging in