“Mondmaskerplicht baart ons grote zorgen”, open brief aan minister Weyts ondertekend door 70 artsen

//
2398 views
6 mins read

Geachte minister Weyts,

Uw beslissing tot het invoeren van een mondmaskerplicht op school voor leerlingen vanaf 12 jaar baart ons grote zorgen. Kinderen en jongeren hebben geen vakbond, geen stemrecht en geen inspraak. Voor hen en in naam van vele ouders, grootouders en leraren steken wij onze hand op. Hierbij hebben wij geen eigenbelang – het belang dat wij dienen is het welzijn van onze jeugd, de verantwoordelijkheidsdragers in de toekomst.

Gezondheid en ontwikkeling zijn nauw verweven. Zowel het mentaal en emotioneel welbevinden als een goede fysieke gezondheid zijn de voorwaarde tot elk leerproces.Een andere voorwaarde tot leren is de mogelijkheid om kwalitatieve sociale relaties op te bouwen in een veilige omgeving, zowel met leerkrachten als tussen de leerlingen onderling.

De voorbije maanden kwam het algemene welzijn van kinderen en jongeren sterk onder druk te staan. We zien in onze praktijken een toenemend aantal kinderen en jongeren met klachten te wijten aan de gedragsregels die hen zijn opgedrongen. We diagnosticeren angst- en slaapproblemen, gedragsstoornissen en smetvrees. We zien een toename van huiselijk geweld, isolatie en deprivatie. Velen missen fysiek en emotioneel contact; hechtingsproblemen en verslaving liggen voor de hand.

Door de huidige maatschappelijke situatie is bij vele kinderen en jongeren de voorwaarde tot een gezond leerproces sowieso belast. De mondmaskerplicht die wordt ingevoerd op de scholen vormt een ingrijpende bedreiging voor hun ontwikkeling. Het gaat voorbij aan essentiële noden van het opgroeiende kind.

Het welbevinden van kinderen en jongeren is in hoge mate afhankelijk van de emotionele verbondenheid met anderen. Ze leiden de intensiteit van een contact sterk af uit de nonverbale communicatie. Hierbij speelt het aangezicht van de persoon die
zij ontmoeten en die hen begeleidt een cruciale rol. In uitwisseling de medemens, op school de leerkracht en de medeleerling, oefenen en ontwikkelen ze basale sociale competenties.

Het doel van onderwijs is het creëren van een optimale context zodat een maximale ontplooiing van de jonge mens mogelijk is. De schoolomgeving moet een veilig oefenveld zijn. De mondmaskerplicht daarentegen maakt van de school een
bedreigende en onveilige omgeving, waar emotionele verbondenheid moeilijk wordt.

Onze jeugd mag geen deel zijn van een grootschalig experiment. Geen enkele wetenschappelijke studie van deze aard zou door een ethische commissie worden goedgekeurd. Bovendien ontbreekt elk, grootschalig bewijs dat het dragen van
mondmaskers in een niet-professionele omgeving (operatiekwartier,..) enig positief effect heeft op de verspreiding van virussen, laat staan op de algemene gezondheid. Net zo min is er een rechtsgrond deze verplichting door te voeren.

Ondertussen is wel duidelijk dat gezonde kinderen die Covid19 doormaken standaard genezen zonder complicaties en dat ze nadien bijdragen tot de bescherming van hun medemensen door de groepsimmuniteit te vergroten. De enige zinvolle maatregel om ernstige ziekte en mortaliteit door Covid19 te voorkomen is het isoleren van individuele leerkrachten en individuele kinderen met een verhoogd risico.

Deze risicoinschatting is niet de taak van het ministerie van onderwijs maar de taak van de behandelende artsen in overleg met hun patiënt. Daarom vragen wij met aandrang een onmiddellijke omkering van uw werkwijze: Schaf de mondmaskerplicht op scholen af zowel voor het lerarencorps als de leerlingen, zorg dat de school een bakermat is voor kinderen waar ze veilig kunnen ontwikkelen en beperkt u tot het advies dat mensen met een eventueel risicoprofiel in overleg gaan met hun arts.

Referenties

Dr. Ilse Rayen – kinderarts Hasselt.

1/ (dood) https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Report-Card-16-Worlds-of-Influence-childwellbeing.pdf

2/ Jefferson T: Masking lack of evidence with politics. Centre for Evidence-Based Medicine 23.7.2020

3/ (dood) https://www.mediplanet.be/nl/content/verbod-buitenevenementen-wegens-coronagevaaronnodig-nederlands-instituut

4/ Bayham J, Fenichel EP. Impact of school closures for COVID-19 on the US health-care workforce and net mortality: a modelling study. The Lancet Public health 2020; 5: e271-e278

5/ Hinweise des BfArM zur Verwendung von Mund–Nasen-Bedeckungen (z.B. selbst hergestellten Masken, „Community- oder DIY-Masken“), medizinischen Gesichtsmasken sowie partikelfiltrierenden Halbmasken (FFP1, FFP2 und FFP3) im Zusammenhang mit dem Coronavirus (SARSCoV-2 / Covid-19) of https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html

6/ Berndt C. Kinder bremsen laut Studie das Virus aus. Ergebnisse aus Dresden zeigen, dass sich das Coronavirus unter Schülern und Lehrern in Sachsen kaum verbreitet hat. Sueddeutsche Zeitung 2020; 13. 07.2020 en https://home.uni-leipzig.de/lifechild/schulerhebung-corona

7/ Armann J, Diffloth N, Simon A et al. Kurzmitteilung: Hospitalisierungen von Kindern und Jugendlichen mit COVID-19 – Erste Ergebnisse eines deutschlandweiten Surveys der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI). Deutsches Ärzteblatt 2020; 117: 372-374 https://cdn.aerzteblatt.de/pdf/117/21/m373.pdf?ts=07.05.2020+14%3A50%3A07&fbclid=IwAR01Q55KFw-xFkwvV4H_bvjbxO9uPcaZlV0jBK2MmI9HVp7CDKtl0GKQ_tE

8/ Carlsen J, Public Health Agency of Sweden, Nohynek H et al. Covid-19 in schoolchildren: comparison between Finland and Sweden. https://wwwfolkhalsomyndighetense/publiceratmaterial/publikationsarkiv/c/covid-19-inschoolchildren/ 2020; Released 07.07.2020

9/ Cluver L, Lachman JM, Sherr L et al. Parenting in a time of COVID-19. Lancet 2020; online first 1

10/ Council of Europe. Protecting and empowering children during the Covid-19 pandemic. https://wwwcoeint/en/web/children/covid-19 2020; Zugriff am 29.07.2020 1

11/ Davies NG, Klepac P, Liu Y et al. Age-dependent effects in the transmission and control of COVID-19 epidemics. Nat Med 2020; online first

Geef een reactie

Your email address will not be published.

Previous Story

Quarantainekampen in Nederlandse wetgeving

Next Story

Great Barrington Declaration verenigt medici tegen coronamaatregelen

Latest from COVID-19

Grafeen Gate

Spaanse onderzoekers van La Quinta Columna stellen dat alle COVID-19-symptomen worden veroorzaakt door opzettelijke grafeenoxidevergiftiging in